Макозюк Віктор Вікторович

Реалізація оптимізаційних фінансово-економічних моделей планування та управління виробничою діяльністю у системі Mathematica

Video Poster Left Poster Right