Голдибан Евеліна Дем'янівна

Вербальні та невербальні засоби у заголовках німецькомовної комерційної інтернет-реклами

Video Poster Left Poster Right