Гнєушева Олександра Олександрівна

Вплив обробітку грунту на забур’яненість посівів та продуктивність пшениці озимої в умовах північної частини західного лісостепу

Video Poster Left Poster Right