Василенко Софія Геннадіївна

Ціннісні орієнтири покоління Z (узагальнюючий аналіз за результатами дослідження 2017-2019 рр.)

Video Poster Left Poster Right