Шеремет Андрій Павлович

Морфо-синтаксична організація німецькомовного юридичного тексту (на матеріалі тексту конституції Німеччини)

Video Poster Left Poster Right