Остапчук Анастасія Юріївна

Реальний та оніричний світи в особистісному світосприйнятті героїв(на прикладі романів Дзвінки Матіяш та Кетіля Бйорнстада)

Video Poster Left Poster Right