Темченко Єлізавєта Юріївна

Поліморфізм рисунку «сивої» плями на листках Trifolium repens L. як біоіндикатор забруднення ґрунтів сільськогосподарсько змінених територій

Video Poster Left Poster Right