Гулєвська Марта Олександрівна

Вербальні та невербальні засоби маніпуляції в англомовних нових медіа

Video Poster Left Poster Right