Шарлай Олександр Олександрович

Вплив теплового стресу на процеси перекисного окиснення ліпідів та активність аскорбат пероксидази у nicotiana tabacum

Video Poster Left Poster Right