Іванченко Ксенія Віталіївна

Удосконалення методики картографування шумового забруднення міських територій засобами ГІС-технологій (з використанням програмного пакету ARCGIS)

Video Poster Left Poster Right