Рибка Вероніка Сергіївна

Оцінка індукованих мутацій в популяції DROSOPHILA MELANOGASTER за впливу похідних гідразинів з піримідиновим циклом

Video Poster Left Poster Right