Колосенко Марія Михайлівна

Таксономічна та екологічна структура представників інфраряду PENTATOMOMORPHA (HETEROPTERA) урбоценозів м. Харкова

Video Poster Left Poster Right