Лащенко Катерина Сергіївна

Синтез октафторбіфеніленвмісних фторованих поліарилових етерів з функціональними альдегідними, азобензольними, епоксидними та алільними групами в бічному ланцюзі

Video Poster Left Poster Right