Кулаков Данило Сергійович

Дослідження впливу насичення на параметри та характеристики шихтованих феромагнетиків і пристроїв на їх основі

Video Poster Left Poster Right