Володавчик Владлен Едуардович

Алелопатичний вплив Аmbrosia artemisiifolia L. на ріст, розвиток, продуктивність Triticum aestivum L. сортів української селекції

Video Poster Left Poster Right