Кириченко Анастасія Володимирівна

Дослідження інгібіторних властивостей синтетичних α, β, γ пептидів та їх вплив на полімеризацію плазми крові людини

Video Poster Left Poster Right