Науково-дослідні роботи секції: ���������������������������������� ���� ������������������������ ��������������������

Card image

Ресурсозберігаюча технологія виробництва біовугілля ...

В роботі обґрунтовано прогресивну технологію отриман...

Card image

Монокристали плюмбум дийодиду як детектори іонізуючо...

Дослідження присвячено вивченню анізотропних властив...

Card image

Дослідження ефективності інгібіторів корозії створен...

Корозія це дуже проблематичне явище у повсякденному ж...

Card image

Удосконалення технології термічної обробки ковальськ...

Тема: ''Удосконалення технології термічної обробки ков...

Card image

П’єзогенератор для освітлення рекламних щитів...

Метою роботи є використання п’єзоелементів для вироб...

Card image

Варіації електромагнітної емісії та екологічний стан ...

В закарпатті реєструють землетруси різного енергетич...

Card image

Тривимірна стрічка Мебіуса в психологічних досліджен...

Тривимірна стрічка Мебіуса у психологічних досліджен...

Card image

Люмінесцентні матеріали на основі іонів лантанідів...

Сьогодні ми все частіше чуємо слова люмінесцентні мат...

Card image

Сенсорні та електричні властивості модифікованого та ...

Робота присвячена синтезу 1D наноструктур SnO2 CVD методом...

Card image

Цифрові технології в риболовлі...

Дослідницьку роботу присвячено створенню електронног...

Card image

Електрохімічні характеристики аморфних сплавів на ос...

Аморфні металеві сплави (АМС) є цінними матеріалами сп...

Card image

Дослідження інгібіторних властивостей синтетичних α, ...

У практичній частині наукової роботи ми досліджували ...

Card image

Створення батареї на алюміній-повітряній основі...

Дослідницьку роботу присвячено створенню батареї з ел...

Card image

Дослідження впливу бінауральних ритмів на активність ...

Виникає багато запитань стосовно впливу звукових хвил...

Card image

Сталеві каркаси, виготовленні методом 3D друку...

Для матеріалознавців нагальним завданням сьогодення ...

Card image

Візуалізація силових ліній магнітного поля...

Харківська обласна Ма...

Card image

Аналіз якості пального та складу газу за допомогою циф...

Україна за ступенем газофікації займає одне з перших м...

Card image

Статистична структура Мюллер-матричних зображень біо...

Проєкт присвячено поглибленню методів оптичної діагн...

Card image

Конструювання та виготовленнямоделі-копії японської ...

Дослідницьку роботу на тему: "КОНСТРУЮВАННЯ ТА ВИГОТОВ...