Науково-дослідні роботи секції: Російська мова

Card image

Просторічні елементи в баладах В.Маяковського і В.Висо...

«Просторічні елементи у баладах В. Маяковського і В. Ви...

Card image

Традиційна лексика, пов’язана з весільним обрядом в р...

Дослідницьку роботу присвячено традиційній лексиці, п...

Card image

Концептуальний аналіз вірша М. Гумільова «Слово» а асп...

Наша робота - це концептуальний аналіз і інтерпритація...

Card image

Ергоніми міста Олександрії в лінгвокультурному аспек...

У дослідницькій роботі аналізуються назви торгівельн...

Card image

Застаріла лексика в поезії Срібного віку ...

У дослідницькій роботі звернулися до тлумачення заста...

Card image

Символіка чисел та особливості вживання числівників у...

Дослідницька робота присвячена вивченню символіки чи...

Card image

Взаємозапозичення в російській та японській мовах...

Дослідження японських запозичень в сучасній російськ...

Card image

Метатекстуальні засоби реалізації категорії діалогіч...

Дослідження присвячено аналізу метатекстуальності в ...