Науково-дослідні роботи секції: Селекція та генетика

Card image

Реалізація генетичного потенціалу сучасних сортів со...

Дослідницьку роботу присвячено вивченню продуктивнос...

Card image

Особливості репродуктивного розвитку кавуна кормовог...

Дослідницьку роботу присвячено вивченнню особливосте...

Card image

Оцінка індукованих мутацій в популяції DROSOPHILA MELANOGASTER з...

Дослідницьку роботу присвячено вивченню впливу похід...

Card image

Використання молекулярних маркерів для встановлення ...

Основою нашої дослідницької роботи стало конструюван...

Card image

Оцінка різних методів розмноження екологічно перспек...

Упродовж останніх років значної популярності набирає ...

Card image

Сортовипробування картоплі української та зарубіжної...

Дану роботу було розпочато в рамках проєкту «Шкільний...

Card image

Аналіз сортів пшениці озимої за основними параметрами...

Пшениця - основна зернова культура, найцінніша й найбі...

Card image

Вплив вуглеводів на карбонілювання білків у нокаутної...

Дослідницьку роботу присвячено молекулярній відповід...

Card image

miR-34a, miR-124a, miR-155 як лабораторний маркер ефективності хі...

Дана робота присвячена методу дослідження ефективнос...

Card image

Мінливість поведінкових ознак особин Drosophila melanogaster, му...

Обрана тема наукового дослідження присвячена вивченн...

Card image

Центромера та онкогенез гострих лейкозів...

Наш проєкт виконувався на протязі 3 років на базі Львів...