Науково-дослідні роботи секції: Лісознавство

Card image

Санітарний стан клена гостролистого у міських і лісоп...

Клен гостролистий, або звичайний (Acer platanoides L.) поширени...

Card image

Штучне вирощування опеньків літнього та осіннього в у...

Наукова робота прикладного характеру, спрямована на р...

Card image

Екологічні особливості та регенераційна здатність ви...

Проект присвячено рослинам під назвою кизильники. Киз...

Card image

Лісова ентомофауна заказника «Чернявське» Волинської...

Науковий проєкт присвячено аналізу структури лісової ...

Card image

Фізіологічні особливості Омели білої залежно від виду...

Роботу присвячено дослідженню фізіологічних властиво...

Card image

Сучасний стан та особливості озеленення парків-пам’я...

Парки-пам'ятки садово- паркового мистецтва є важливими...

Card image

Вивчення шишок та насіння модрини європейської на кло...

Дослідницька робота присвячена дослідженню властивос...

Card image

Інвентаризація зелених насаджень парку-пам’ятки садо...

Зелені насадження населених пунктів є багатофункціон...

Card image

Вплив раціону харчування на розвиток мурах та їх роль ...

Мурахи – одна з найважливіша і найнеобхідніших складо...