Науково-дослідні роботи секції: Ветеринарія та зоотехнія

Card image

Мікробна контамінація кормів як ризик інфікування...

Метою наукового дослідження було встановлення мікроб...

Card image

Морфофункціональні показники та продуктивність пе...

На сьогоднішній день все більш актуальною в аграрному ...

Card image

Бабезіоз у собак: діагностика та економічне обґрунтув...

Дослідницьку роботу присвячено поширенню, клініч...

Card image

Вплив алкоголю на про- та антиоксидантний статус щурів...

Дослідницьку роботу присвячено дослідженню механізма...

Card image

Зовнішні та внутрішні мікози риб...

Актуальність дослідження. Для підвищення економічної ...

Card image

Дослідження способів фальсифікації молочної продукці...

Робота присвячена вивченню показників якості молока ...

Card image

Залежність мікробіоти кишечника білих щурів від вплив...

Використання гліфосату, що містять гербіциди, протяго...

Card image

Оцінка безпеки неонікотиноїдних препаратів для твари...

Дослідницьку роботу присвячено визначенню параметрів...

Card image

Лактація свиноматок та її стимуляція за допомогою пре...

У пошуках шляхів прогресивного розвитку свинарства сл...

Card image

Визначення оптимальних умов утримання, відгодівлі та ...

Проведена наукова робота мала за мету дати наукове обґ...

Card image

Оптимізація технології промислового розведення Вombus te...

В роботі проведено порівняльний аналіз біол...

Card image

Структурні особливості тканин кишечника медоносних б...

Одним з негативних факторів, що cуттєво впливає на здор...

Card image

Безпека молочної продукції на території Вінницької об...

У всі часи молочна продукція була важливою складовою з...

Card image

Екологічна і психолого-біологічна характеристика та в...

У стрімко плинній урбанізації нагально виникає пробле...

Card image

Екологічна структура угруповань собак на території с. ...

Дослідницьку роботуприурочено вивченню екологічної с...