Науково-дослідні роботи секції: Охорона довкілля та раціональне природокористування

Card image

Характеристика еколого-ценотичного профілю через Кор...

У зв’язку з сильною трансформацією довкілля, що здійс...

Card image

Розробка концепції екологічно безпечного способу ути...

Дослідницька робота присвячена екологічним проблемам...

Card image

Еколого-біологічна оцінка стійкості Tilia cordata Mill. до умо...

Проєкт присвячено дослідженню рівня аерозабруднення ...

Card image

Динаміка і особливості "цвітіння" води у заплавному оз...

Ми вивчали "цвітіння" озера Біле Зміївського району Ха...

Card image

Дослідження хімічного складу води Срібного озера ланд...

Досліджено хімічний склад поверхневих вод Срібного оз...

Card image

Проєкт автономної станції водоочищення для окремого д...

Дослідницька робота присвячена дослідженню сучасних ...

Card image

Перспективи використання живих кормів (Artemia sp.) гіперга...

Сучасний стан осетрових видів риб знаходиться н...

Card image

Композиційний адсорбент на основі кальцію альгінату д...

Дослідницьку роботу присвячено створенню нового комп...

Card image

Синурбізація припутня (Columba palumbus, Linnaeus, 1758) на Рівненщин...

Науково-дослідницьку роботу присвячено дослідженню с...

Card image

Новий біоремедіант ґрунтів, забруднених паливно-масти...

Щороку близько 500 барелів нафти потрапляє до навколишн...

Card image

Характеристика гідроекосистеми Дністровського водос...

Дністровське водосховище – найбільше в західному рег...

Card image

Видове різноманіття шипшин о. Хортиця...

Острів Хортиця є важливим культурним об'єктом та приро...

Card image

Використання видів роду Trifolium L. для біоіндикації екол...

Дослідницьку роботу присвячено вивченню та аналізу ос...

Card image

Оцінка ефективності очищення комунально-побутових ст...

В останні роки спостерігається різке скорочення об’є...

Card image

Створення будівельних і побутових матеріалів з вторин...

Мій проєкт стосується переробки вторинної сировини - м...

Card image

Використання відходів желатинового заводу для рекуль...

Дослідження з рекультивації шахтних породних відвалі...

Card image

Використання натуральних рослинних інгредієнтів у ви...

Дослідницьку роботу присвячено використання натураль...