Науково-дослідні роботи секції: Екологія

Card image

Трансформація природних ветландів внаслідок видобува...

У даній роботі досліджено шляхи відновлення видово...

Card image

Екологічні загрози збереження рідкісних видів рослин ...

Робота присвячена комплексному дослідженню організац...

Card image

Зміна видового складу рослинності степової зони під в...

Дослідницьку роботу присвячено визначенню складу сте...

Card image

Впровадження заходів щодо сталого використання озера ...

Дослідницька робота присвячена аналізу можливості ...

Card image

Обґрунтування заходів зі зниження викидів пилу від ст...

Дослідницьку роботу присвячено розробці способів зни...

Card image

Екологічно безпечне очищення відпрацьованих травильн...

Однією з важливих проблем сучасної екології є зменшен...

Card image

Комплексний порівняльний моніторинг якості атмосферн...

Дослідницька робота присвячена актуальній на сучасно...

Card image

Удосконалення методики картографування шумового забр...

XXI століття увійде в історію як століття загострення е...

Card image

Екологічна структура водної і прибережно-водної судин...

В рамках проєкту досліджений таксономічний склад озер...

Card image

Доведення екологічної безпеки утилізації люмінесцент...

Дослідницьку роботу присвячено створенню методики ут...

Card image

Сучасний стан популяції рябчика малого Fritillaria meleagroides ...

На землях запасу Степненської сільської ради знаходит...

Card image

Фітоценотичний метод контролю Амброзії полинолистої...

Дедалі актуальною проблемою світового маштабу є адвен...

Card image

Оцінка вразливості зелених насаджень м. Кременця до зм...

Дослідницьку роботу присвячено аналізу ступеня вразл...

Card image

Екотоксикологічна оцінка стану малих річок калуськог...

Дослідницьку роботу присвячено оцінці стану лотичних ...

Card image

Дослідження по очищенню промислових стічних вод із на...

Проведені дослідження по очищенню промислових стічни...

Card image

Етологічні відносини Formica rufa на території біотопів о.Х...

На сьогодні багато біотопів потерпають від швидких кл...

Card image

Моделювання експрес-оцінки якості поверхневих вод шл...

Небезпечні хімічні речовини, які потрапляють у водойм...

Card image

Моніторинг стану водних об’єктів в зоні впливу поліго...

Проблема поводження з ТПВ - один з визначальних фактор...

Card image

«Вплив антропогенного забруднення водойм на загальні ...

Використання біоіндикаторів на сьогодні є актуальним ...