Науково-дослідні роботи секції: Хімія

Card image

Сенсорні та електричні властивості модифікованого та ...

Робота присвячена дослідженню електричних та сенсорн...

Card image

Синтез октафторбіфеніленвмісних фторованих поліарил...

Дослідницьку роботу присвячено розробці способів...

Card image

Сапоніновмісна рослинна сировина як альтернатива син...

Дослідницьку мету присвячено розробці нaйбiльш пeрспeк...

Card image

Синтез та біологічна активність телуровмісних цикліч...

Дослідницьку роботу присвячено синтезу нових біоперс...

Card image

Cинтетичні фульвокислоти з оплодня гранату...

На сьогодні відомо, що фульвокислоти володіють цілим к...

Card image

Поведінка ізополівольфрамат-аніонів у фізіологічному...

Актуальність дослідження. Поліоксовольфрамати є одни...

Card image

Корозійна поведінка нікельвмісних квазікристалічних ...

Розробка та створення багатофункціональних матеріалі...

Card image

Пошук потенційних інгібіторів гама-глутамілтранспепт...

Підвищення рівня гамма-глутамілтранспептидази людини...

Card image

Електрохімічний синтез цинк оксиду в присутності пове...

Цинк оксид – люмінесцентний матеріал, напівпровідник ...

Card image

Синтез гетероциклічних сполук на основі похідних сечо...

Пошук простих шляхів синтезу нових гетероциклічних бі...

Card image

Апаратно-програмна реалізація пристрою для автоматич...

Нові лабораторні аналітичні системи приходять на змін...

Card image

Дослідження фізико-хімічних показників якості молока...

Упродовж кількох років я цікавлюся точними науками, та...

Card image

Модифікація поліпропілену

Науковий проект був спрямований на одержання поліпроп...

Card image

Хімічна модифікація поверхні техногенних мікросфер ш...

Стабільний розвиток паливно-енергетичного комплек...

Card image

Розробка методики покращення якості питної води метод...

Робота присвячена розробці методики покращення якост...