Науково-дослідні роботи секції: Психологія

Card image

Цінносні орієнтації в ранньому юнацькому віці...

Дослідницьку роботу присвячено вивченню ціннісних ор...

Card image

Вплив стереотипного мислення на формування мислення...

Дослідження присвячене недостатньо вивченій темі, а...

Card image

Практичні підходи до прогнозування та психокорекції п...

Дослідницьку роботу присвячену практичним підходам д...

Card image

Особливості перебігу психічних станів особистості в е...

Як вижити та зберегти життя і здоров’я в екстремальни...

Card image

Розвиток потенціалу самореалізації особистості раннь...

На сучасному етапі розвитку нашого суспільства, у проц...

Card image

Вплив рольових позицій на міжособистісні стосунки ста...

Основна мета та завдання дослідження присвячені тео...

Card image

Дослідження вікових та статевих особливостей стильов...

Багато психологічних феноменів уже розкриті таланови...

Card image

Гендерні особливості прояву лідерства у підлітковому ...

У проєкті розглянуто гендерні особливості прояву ліде...

Card image

”Я-концепція” як чинник ”долаючої поведінки” спортс...

Дослідницьку роботу присвячено дослідженню «Я-концеп...

Card image

Психологічна профілактика агресивності дітей підлітк...

Дослідницький проєкт розкриває зміст профілактики аг...

Card image

Підвищення ефективності запам’ятовування інформації...

Дослідницьку роботу присвячено вивченню методів підв...

Card image

Ідеї "сродної праці" Г. Сковороди як джерело професійно...

Сучасне українське освітнє середовище зазнає суттє...

Card image

Конфліктні сімейні стосунки як чинник формування стра...

Дослідницька робота була виконана з метою вивчення ос...

Card image

Дослідження впливу мультфільмів на емоційний розвито...

Використання дитячих мультфільмів, залишається, насам...

Card image

Особливості копінг-стратегій підлітків у ситуації кіб...

Проєкт присвячено дослідженню копінг-стратегій підлі...

Card image

Порівняльний аналіз взаємозв’язку прокрастинації з р...

Дослідницьку роботу присвячено визначенню характеру ...