Науково-дослідні роботи секції: Загальна біологія

Card image

Фауністичні комплекси острова Хвилеріз околиць м. Гор...

Дослідницьку роботу присвячено вивченню фауністичних...

Card image

Оцінка екологічної значимості ГЕС в Україні з викорис...

Дослідницьку роботу присвячено оцінці екологічно...

Card image

Вивчення структури генів стійкості проти збудника бор...

Останнім часом на фоні подорожчання фунгіцидних препа...

Card image

Комплексна екологічна оцінка горіхотворки LIPOSTHENES GLECHOMA...

Наукову роботу присвячено комплексній екологічній оц...

Card image

Вплив фотобіомодуляційної терапії на антиоксидантну ...

Робота присвячена вивченню впливу низькоінтенсивного...

Card image

Вплив ароматичних речовин та їх природних сумішей на р...

Нині ведеться пошук нових екологічно безпечних методі...

Card image

Вплив теплового стресу на процеси перекисного окиснен...

Дослідницьку роботу присвячено молекулярній відповід...

Card image

Поліморфізм рисунку «сивої» плями на листках Trifolium repens...

Дослідницьку роботу присвячено вивченню залежності с...

Card image

Розробка методів використання біосинтетичних наномат...

Наукова робота стосується актуальних та сучасних напр...

Card image

Вплив церебролізину на регенерацію сідничного нерва...

Регенерація периферійних нервів і відновлення втраче...

Card image

Активність сегментів мітохондріального дихального ла...

Робота присвячена вивченню ролі мітохондріального ди...

Card image

Фітохімічне дослідження трави кропу городнього (Anethum gr...

Кріп городній – це рослина, яка культивується на всій ...

Card image

Вплив Dolycoris baccarum на ягідні культури в Запорізькій обла...

В останні роки наша держава значною мірою піклується а...

Card image

Поведінка та білковий обмін головного мозку мишей в ум...

Моя наукова робота проводилася протягом 4-х років. Вона...

Card image

Алелопатичні взаємодії Lactuca Sativa з овочевими культурам...

Моя робота має назву АЛЕЛОПАТИЧНІ ВЗАЄМОДІЇ LACTUCA SATIVA З ...