Науково-дослідні роботи секції: Фінанси, грошовий обіг і кредит

Card image

Розвиток фінансового лізингу в Україні ...

Дослідницьку роботу присвячено аналізу розвитку фіна...

Card image

Криптовалюти та криптовалютні технології як напрям ро...

Метою наукового дослідження є систематизація та узага...

Card image

Результати впровадження Угоди про асоціацію між Украї...

В сучасному світі є стійка тенденція до глобалізації, ...

Card image

Страхові компанії як посередники на ринку фінансів...

Наукова робота присвячена вивченню проблем функціону...

Card image

Фінансово-економічний аналіз логістичної діяльності ...

Дослідницька робота розкриває теоретичні аспекти та п...

Card image

Інвестиційне забепечення газової промисловості Украї...

Наразі, ситуація на ринку реалізації природного газу н...

Card image

Теоретичні та практичні засади формування інтегрован...

Трансформаційні зміни, що відбуваються в сучасній гло...

Card image

Сутність, наслідки та перспективи існування криптовал...

У роботі ми намагались спрогнозувати подальше існуван...

Card image

Якість життя населення та напрямки її покращення в Укр...

Однією з головних характеристик рівня суспільного роз...

Card image

Розвиток інтернет-піратства та його фінансово – еконо...

Одним з найвагоміших негативних наслідків поширення І...

Card image

Розвиток публічної фондової біржі для залучення інвес...

Актуальність теми дослідження розкриває практичне зн...

Card image

Реалізація оптимізаційних фінансово-економічних моде...

Науково-дослідницька робота присвячена важливому нап...

Card image

Економічне підгрунтя авіаційних пасажирських перевез...

Ми дослідили економічне підгрунтя авіаційних пасажир...

Card image

Роль криптовалют у сучасній фінансовій системі...

Наше дослідження починається за звичайної історії гро...