Науково-дослідні роботи секції: Мікроекономіка та макроекономіка

Card image

Інтенсифікація розвитку стартапів за рахунок викорис...

Дослідницьку роботу присвячено аналізу розвитку стар...

Card image

Інвестиційний потенціал заощаджень населення...

Дослідницьку роботу присвячено обґрунтуванню та анал...

Card image

Особливості розвитку соціального захисту в Україні з ...

На основі аналізу основних складових системи соціаль...

Card image

Ринок авіаперевезень в Україні...

Дослідницьку роботу на тему «Ринок авіаперевезень в У...

Card image

Застосування теорії ігор при прийнятті економічних рі...

Робота присвячена дослідженню способів застосування ...

Card image

Особливості розвитку соціального захисту в Україні з ...

На основі аналізу основних складових системи соціаль...

Card image

Міжнародна трудова міграція населення України та Запо...

В моей научной работе рассмотрено сущность и реальное ...

Card image

Місце і роль спорту в соціально-економічній системі: р...

Дослідницьку роботу присвячено суттєвому впливу спор...

Card image

Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку зелен...

Дослідницьку роботу присвячено аналізу розвитку та су...

Card image

Вплив комп’ютерних ігор на економіку України з урахув...

Дослідницьку роботу присвячено аналізу комп’ютерних ...

Card image

Розвиток малого та середнього бізнесу у Врадіївському...

Аксьонова Аміна Віталіївна, учениця 10 класу Врадіївсь...

Card image

Державне регулювання цін в економіці України ...

Дослідницька робота присвячена аналізу ефективності ...

Card image

Розвиток інтернет-зайнятості в Україні...

У науковому проєкті "Розвиток інтернет-зайнятості в Ук...

Card image

Маркетинг територій як чинник місцевого економічного ...

У дослідницькій роботі закцентовано увагу на маркетин...

Card image

Аналітична оцінка проєктної діяльності у площині розв...

Дослідницьку роботу присвячено аналізу проєктної дія...

Card image

РЕГІОНАЛЬНИЙ БРЕНДИНГ: ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ТА МОЖЛИВО...

Робота є міждисциплінарним дослідженням брендингу ре...