Науково-дослідні роботи секції: Економічна теорія та історія економічної думки

Card image

Оцінка розвитку ринку інновацій в сучасних умовах ...

Дослідницьку роботу присвячено аналізу розвитку ринк...

Card image

Ефективність управління земельними ресурсами України...

Дослідницьку роботу присвячено аналізу ефективності ...

Card image

Розвиток сільських територій в Україні: проблеми та пе...

В роботі розкрито стан соціального розвитку сільських...

Card image

Формування інтелектуалього капіталу підприємства (ор...

Дослідницьку роботу присвячено розробці методики інт...

Card image

Міжнародна економічна інтеграція України та Європейс...

Дослідницьку роботу на тему “Міжнародна економічна і...

Card image

Економічне обґрунтування для вибору закладу вищої осв...

Робота присвячена отриманню вищої освіти, яка є важлив...

Card image

Шерінгова економіка: зарубіжний досвід та вітчизняні ...

Економічні агенти часто потребують дорогі активи за д...

Card image

Міграційні процеси у сфері освітніх послуг...

Дослідницьку роботу присвячено аналізу освітніх мігр...