Науково-дослідні роботи секції: Експериментальна фізика

Card image

Вплив особливостей мікрорельєфу на гідрофобні власти...

У даній роботі проведено дослідження специфічних особ...

Card image

Експес оцінка безпеки пішохідних переходів міста Черн...

Тема експериментальної роботи: "Експрес оцінка безпек...

Card image

Нестійка поверхня рідини та зарядженої краплі...

Дослідницьку роботу присвячено дослідженню нестійкої...

Card image

Пропускання світла ультрафіолетового діапазону сонце...

Дослідницьку роботу присвячено вивченню ступеню захи...

Card image

Дослідження потужності ЕМХ високої частоти...

Ми живемо у світі, насиченому електромагнітними хвиля...

Card image

Підсилення рівноваги термодинамічної системи батарей...

У роботі запропоновано пристрій, який дозволить підви...

Card image

Визначення коефіцієнта пружності харчових желатинови...

Робота націлена на те, щоб визначити залежність між фі...

Card image

Використання LEGO Education для проведення експериментів з ф...

Дослідницьку роботу присвячено можливості використан...

Card image

Зниження тепловтрат будівлі за рахунок застосування е...

Дослідницьку роботу присвячено проблемі підвищення е...

Card image

Дослідження швидкості охолодження речовини...

В роботі засобами цифрової лабораторії експериментал...

Card image

Оптимізація електричних та термоелектричних параметр...

Мій проєкт присвячений дослідженню нових напівпровід...

Card image

Саксонська чаша. Турнір юних фізиків: післямова...

Розв’язання задачі про занурення саксонської чаші у в...

Card image

Ідеї Н.Тесли про безпровідну передачу енергії та транс...

Дослідницьку роботу присвячено ідеї Н. Тесли про безпр...

Card image

Про пороговий характер збудження конвективних потокі...

Дослідницьку роботу присвячено вивченню процесу вини...

Card image

Дослідження процесу рекомбінації іонів при штучній іо...

Численні дослідження вчених показали важливість дотр...

Card image

Ідеї використання сонячної енергії в школі...

Ідеї використання енергії Сонця в умовах освітнього п...

Card image

Визначення ефективності сепарації магнетиків на стрі...

Сучасна діяльність людини залишає величезну кількіст...

Card image

Дослідження властивостей гідродинамічної автоколива...

Витікання рідини через отвори та трубки використовуєт...