Науково-дослідні роботи секції: Теоретична фізика

Card image

Спосіб безпечної дисипації імпульсних потоків води пр...

Метою дослідницької роботи є розробка фізико-математи...

Card image

Моделювання коливального руху та фазових траєкторій у...

Тема адекватного моделювання особливостей коливально...

Card image

Дослідження руху броунівських частинок...

Дослідницьку роботу присвячено броунівському руху. Пр...

Card image

Підвищення роздільної здатності оптичних спектрометр...

Обладнання для проведення фізичних експериментів в шк...

Card image

Наномедицина з точки зору нанотехнологій. Вплив взаєм...

Дослідницьку роботу присвячено аналізу впливу взаємо...

Card image

Атмосферно – сонячний акумулятор енергії ...

Дослідницьку роботу присвячено теоретичному та практ...

Card image

Проблематика побудови космічних ліфтів з аспектами бе...

В роботі проводиться теоретичне дослідження по пробле...

Card image

Дослідження вільних коливань пологих оболонок з різни...

Уникнення резонансних частот грає вирішальну роль для...

Card image

Динаміка кристалічної ґратки з урахуванням міжатомно...

Побудова теоретичної моделі кристалічних тіл є важлив...

Card image

Магнітна пружина на основі кільцевого постійного магн...

В роботі здійснено дослідження розподілу магнітного п...

Card image

Перспективи розвитку дослідження фізики елементарних...

Метою нашої роботи є проаналізувати сучасний стан фіз...

Card image

Теоретичні аспекти руйнування структурно-неоднорідни...

У роботі було проведено фрактальний аналіз тріщин, які...

Card image

Інтелектуальні системи освітлення...

Дослідницьку роботу присвячено розробленню методів п...

Card image

Моделювання та вивчення взаємодії кільцевих магнітів...

У роботі розглядається взаємодія кільцевих та циліндр...

Card image

Визначення оптимальної швидкості руху людини в залежн...

Дослідницьку роботу присвячено математичному аналізу...