Науково-дослідні роботи секції: ���������������������� ����������������������

Card image

Використання когнітивного моделювання при формуванні...

Дослідницьку роботу присвячено дослідженню змін у стр...

Card image

Рівнобедрені трикутники, описані навколо криволінійн...

Проєкт присвячено дослідженню рівнобедрених трикутни...

Card image

Математичне моделювання горизонатльного руху потоку ...

Тема моєї работи математичне моделювання горизонталь...

Card image

Математична модель забруднення навколишнього середов...

Останнім часом господарська діяльність людини суттєв...

Card image

Статистичний аналіз та прогнозування складних соціал...

У роботі виконується прогнозування основних соціальн...

Card image

Моделювання поширення хвороби "перколіт"...

У роботі розглянута одновимірна модифікована модель х...

Card image

Розвиток криптографічних систем. Симетричні та асиме...

Проєкт присвячено аналізу відомих криптографічних ал...

Card image

Узагальнення деяких теорем геометрії до фокусних коні...

Дана наукова робота є виведенням нових геометричних т...

Card image

Розробка комп’ютерної програми частотного аналізу ве...

Дослідницька робота присвячена розв’язанню актуальн...

Card image

Теорема косинусів для чотирикутника...

У нашій науковій роботі ми розглянули одну з так звани...

Card image

Квадратична функція як математична модель...

Робота присвячена дослідженню можливостей використан...

Card image

Розбиття числа

В основі моєї роботи лежить мета у поглибленні знань з ...

Card image

Визначення оптимальних значень вагових коефіцієнтів ...

Конкурсний бал абітурієнту складається із результаті...

Card image

Застосування фрактальних методів для визначення довж...

Дослідницьку роботу присвячено знаходженню довжини б...

Card image

Моделювання процесу прийняття колективного рішення в ...

Ідею для свого проєкту я знайшла у статті Г.М. Жолткеви...

Card image

Розробка математичної моделі механічної системи та до...

В дослідницькій роботі була розроблена математична мо...

Card image

Створення геометричних моделей для розв’язання алгеб...

Дослідницьку роботу присвячено аналізу та класифікац...

Card image

Чисельний пошук умов рівноваги трьох зарядів різної в...

Формування задачі, пошук умов рівноваги трьох зарядів ...