Науково-дослідні роботи секції: ������������������ ��������������������

Card image

Новітні математичні алгоритми побудови фрактальних к...

Дослідницьку роботу присвячено дослідженню математич...

Card image

Локально-оптимальне розміщення опуклих многокутників...

Дослідницьку роботу присвячено дослідженню процесу о...

Card image

Застосування кластерного аналізу в організації профі...

В роботі запропоновано методику застосування модифік...

Card image

Деякі властивості різних видів рівнобедрених криволі...

У проєкті сформульовано означення криволінійного три...

Card image

Використання ансамблевих методів машинного навчання ...

У роботі розглянуто ансамблеві алгоритми машинного на...

Card image

Оцінка інформативності показників лейкограми у хвори...

Дослідницьку роботу присвячено аналізу показників ле...

Card image

Функція стану напруженої струни в двовимірному однорі...

Дослідницьку роботу присвячено дослідженню руху стру...

Card image

Застосування методу математичної індукції до розв’яз...

Наукову роботу присвячено дослідженню застосування м...

Card image

Розв’язання задач за рахунок ізоморфного представлен...

Даний науковий проект присвячений аналізу задач з різ...

Card image

Арбелос Архімеда. Нові задачі, пов’язані з арбелосом т...

Дослідницька робота присвячена нестандартній фігурі ...

Card image

Числа Фібоначчі. Періодичність остач та періодичність...

Робота присвячена послідовності чисел Фібоначчі, які ...

Card image

Атаки типу Блейхенбахера на узагальнені схеми Ель-Гам...

Дослідницьку роботу присвячено побудові атак типу Бле...

Card image

Чисельний розрахунок частот вільних коливань квадрат...

Дослідницьку роботу присвячено розрахунку частот віл...

Card image

Математика на шахівниці

Проєкт присвячено створенню класифікації математични...

Card image

Узагальнення деяких задач пов’язаних з розбиттям мно...

Дана наукова робота є розв’язанням нетривіальної зад...

Card image

Побудова багатофакторної моделі чинників впливу на за...

У ході роботи проведено моніторинг факторів, які могли...

Card image

Як у трикутнику Паскаля знайти трикутник Серпінського...

У роботі досліджувались властивості трикутника Паска...

Card image

Елементарна алгебра для оригаметрії...

Одним з можливих перспективних шляхів розвитку геомет...

Card image

Зв'язок операцій додавання на розширеній множині нату...

Дослідницьку роботу присвячено вивченню зв’язків дво...

Card image

Візуалізація геометричних методів розв’язування зад...

Дослідження присвячено рівнянням та нерівностям зпар...

Card image

Напівігрові задачі – математична модель ігрових зада...

У першій частині представленої роботи ми вводимо влас...