Науково-дослідні роботи секції: ��������������������

Card image

Пряма Сімсона

Дослідницька робота полягає у більш ґрунтовному дослі...

Card image

Послідовність 1,125

У цьому проєкті було введено новий тип послідовності ...

Card image

Про деякі піфагорові трикутники...

Під час дослідження нами використовується аналіз чере...

Card image

Оцінювання площ "вписаних" трикутників...

У дослідницькій роботі проводиться оцінювання площ ча...

Card image

Про одне узагальнення рівняння Пелля...

Робота присвячена дослідженню методів розв’язування ...

Card image

Підсумовування числових рядів...

Числовий ряд як математична структура зустрічалась ще...

Card image

Крогресійний трикутник та його властивості...

Проєкт заключається в дослідженні крогресійного трик...

Card image

Практичне застосування оптимізаційних задач...

Метою роботи є вивчення основних математичних понять ...

Card image

Квадратні корені перестановок, узгоджених з многокутн...

Робота присвячена дослідженню комбінаторних характер...

Card image

Застосування основних властивостей подільності на пр...

У роботі розглянути основні властивості простих чисел...

Card image

Дослідження можливості відновлення трикутника за доп...

У роботі розв’язано задачу на відновлення трикутника ...

Card image

Розв’язування задачі в загальному вигляді про кількі...

Робота присвячена розв'язанню геометричної задачі у з...

Card image

Система відповідностей математичних теорій при розв’...

Сучасна математика-це складна наукова система, яка поє...

Card image

Рівноскладеність та рівновелікість многокутників. Ро...

У роботі розкрито тему рівноскладеності та рівновелик...

Card image

Оптимізаційні задачі та методи їх розв'язування...

Дослідницьку роботу присвячено аналізу класу оптиміз...

Card image

Застосування криволінійних координат для розвʼязуван...

Дослідницьку роботу присвячено криволінійним координ...

Card image

Одновимірне випадкове симетричне блукання точки ...

Дослідницьку роботу присвячено одновимірному випадко...

Card image

Дослідження гіпотези Сеймура з використанням штрафно...

Дослідницьку роботу присвячено гіпотезі Сеймура – од...

Card image

Властивості чисел Фібоначчі вищого порядку...

Сформульовано і доведено низка властивостей пов’язан...

Card image

Узагальнені функції знаходження остачі...

Дослідницьку роботу присвячено вивченню композиції ф...