Науково-дослідні роботи секції: Науково-технічна творчість та винахідництво

Card image

Методи візуалізації звукових хвиль...

Дослідницьку роботу присвячено підбору оптимальних у...

Card image

Розробка арт-робота "Писанкар"...

У цьому проєкті мною було створено арт-робота для авто...

Card image

Система охолодження повітря для приватних будинків...

Дослідницьку роботу присвячено системам кондиціонува...

Card image

Конструювання та виготовлення роботизованого лотка д...

Дослідницьку роботу присвячено конструюванню та виго...

Card image

Використання плати Arduino в автоматизації оранжереї...

Наші життя та робота часто підкидають нам нові задач...

Card image

Застосування елементу Пельтьє для рекуперації електр...

На основі досліджень була зроблена спроба оптимізуват...

Card image

Технологія забезпечення просторової орієнтації людей...

Метою даної роботи є розробка технології забезпечення...

Card image

Підвищення енергоефективності когенераційної станці...

Дослідницьку роботу присвячено підвищенню енергетичн...

Card image

Виготовлення модуля бортового комп’ютера для супутни...

У проєкті описано виготовлення прототипу модуля швидк...

Card image

Проект ВЕС на основі турбіни Дар'є та саморозгінної си...

На сьогоднішній день перспективними є відновлювальні ...

Card image

Інтелектуальна система керування віддаленим автономн...

Загалом переважна більшість сучасних людей усе більше...

Card image

Експериментальна установка для визначення частот віл...

Дослідницьку роботу присвячено розрахунку частот віл...

Card image

Дослідження механізму привода швейної машинки BIELEFELD NÄ...

Тема роботи: Дослідження механізму привода швейної ма...

Card image

Дослідження оптичних систем передачі інформації...

Розглянуто оптичні системи – як засоби передачі інфор...

Card image

Властивості неньютонівських рідин...

Дослідницьку роботу присвячено властивостям неньюто...

Card image

Система безперешкодного проїзду транспортних засобів...

Дана робота спрямована на усунення недоліків існуючих...

Card image

Пристрій для попередження про перешкоди при русі люди...

Дослідницьку роботу присвячено розробці пристрою уль...

Card image

Застосування цеолітів сокирницького родовища для очи...

Дослідницьку роботу присвячено аналізу застосування ...

Card image

Судномоделізм з використанням універсального контрол...

Дослідницький проєкт робота спрямований на вивчення м...