Науково-дослідні роботи секції: Екологічно безпечні технології та ресурсозбереження

Card image

Вітряний генератор на основі сегнерового колеса...

Основою розвитку сучасності є використання альтернат...

Card image

Використання льоду для захисту від радіоактивних мате...

В ході роботи нами було проведено два досліди.У першом...

Card image

Можливості енергозабезпечення термоелектричними ген...

Дослідницький проєкт присвячено вивченню можливостей...

Card image

Ефективність заміни традиційних видів рідкого палива ...

Дослідницька робота присвячена дослідженню ефективно...

Card image

Розробка та аналіз біогазового комплексу, що використ...

Дослідницьку роботу присвячено розробці та аналізу бі...

Card image

Вдосконалення багатошарового енергогенеруючого тепл...

Робота присвячена проблемі зниження енерговитрат на о...

Card image

Методи та засоби нормалізації теплових режимів керова...

Дослідницьку роботу присвячено дослідженню методів т...

Card image

Акумуляція енергії шуму за допомогою інноваційних аку...

XXI століття увійде в історію як століття загострення е...

Card image

Система коагуляціцї та уловлення субмікронних часток ...

Дослідницьку роботу присвячено підвищенню ефективно...

Card image

Використання електромагнітних хвиль як альтернативно...

У дослідницькій роботі розглянуто можливість викорис...

Card image

Утилізація каналізаційних жировмісних сполук – серед...

Наслідками перенасичення стічних вод жировмісною орг...

Card image

Методика дослідження теплоізоляційних властивостей м...

Дослідницьку роботу присвячено розробці Авторської...

Card image

Обґрунтування параметрів вентилятора типу FH-203 на осно...

Було зроблено аналіз роботи осьового побутового елект...

Card image

Система вакуумування на базі водоструменевого насосу...

У даний час гостро стоїть питання про кількість побуто...

Card image

Вдосконалення систем передпускового підігріву двигу...

Дослідницька робота присвічена зменшенню забруднення...

Card image

Сонячна енергетика в Україні. Доцільність встановленн...

У нашій країні є потреба максимально економічно та ...

Card image

Дослідження надійності роботи споруд Дністровської Г...

У роботі було виконано гідравлічне дослідження спору...