Науково-дослідні роботи секції: Електроніка та приладобудування

Card image

Дослідження характеристик п’єзоелектричних трансфор...

В схемах сучасних електронних пристроїв в якості елем...

Card image

Цифровий вимірювальний прилад для використання на пра...

Оглянувши предметну область, а саме наявність пристро...

Card image

AI Fresh Station

На сьогоднішній день люди звертають все більше і більш...

Card image

Програмно-апаратний комплекс моніторингу фізичної ак...

Розроблено та реалізовано прототип програмно-апаратн...

Card image

Автоматизована система моніторингу наповненості конт...

Дослідницьку роботу присвячено проблемі збору, трансп...

Card image

Смарт-урна для громадських місць...

Дане дослідження стосується початкової фази поводжен...

Card image

Розробка активної системи контролю товщини покриття...

Для виконання даної роботи мені знадобилося вивчення ...

Card image

Засоби відстеження транспорту...

Під час виконання наукової роботи було досліджено осо...

Card image

Вимірювально-сигналізаційний комплекс сейсмічного ти...

Дана робота вирішує проблематику оцінки параметрів ру...

Card image

Лабораторний практикум для вивчення та візуалізації д...

Дослідницька робота присвячена розробці лаборатор...

Card image

Універсальна установка для лабораторних випробувань ...

Дослідницьку роботу присвячено розробці дешевої наст...

Card image

Технологія для бездротової передачі електроенергії з ...

Для бездротової передачі електроенергії використовую...

Card image

Створення електронного термостату для керування елек...

Дослідницьку роботу присвячено аналізу впливу темпер...

Card image

Експериментальне дослідження світлотехнічних характ...

Проект присвячено вирішенню актуальної наукової зада...

Card image

Пристрій для керування шкільним дзвінком...

Розроблено схему пристрою для керування шкільним дзві...

Card image

Довготривалий збір інформації про стан серцево-судинн...

Ідея мого проекту це довготривалий збір інформації пр...

Card image

Експериментальна установка для оцінки рівня радіоакт...

Суть роботи полягала в розробці та описі конструкц...