Науково-дослідні роботи секції: Фольклористика

Card image

Рушник у весільних обрядах Збаражчини і Закерзоння: ас...

Дослідницький проєкт присвячено вивченню весільних о...

Card image

Діяльність фольклорно-етнографічного колективу «Джер...

Дослідницьку роботу присвячено аналізу діяльності фо...

Card image

Побутування пісень зимового циклу села Старомлинівка ...

Дослідницьку роботу присвячено аналізу Побутуванню п...

Card image

Символіка та предметний світ Слобожанських замовлянь...

У текстах слобожанських замовлянь є ряд предметів, які...

Card image

Ціннісні виміри українського весільного фольклору (на...

Дослідницьку роботу присвячено весільному фольклору ...

Card image

Весільні пісні як джерело вивчення весільної обрядово...

У роботі вирішили поставлені завдання, а саме: досліди...

Card image

Фольклористична діяльність Івана Безручка...

Тема проєкту "Фольклористична діяльність Івана Безруч...

Card image

Топонімічні легенди та перекази Липоводолинського ра...

Дослідницьку роботу присвячено аналізу топонімічних ...

Card image

Фольклорна основа традицій, звичаїв та обрядів україн...

На матеріалі сіл Ропотухи, Громи, Шарин, Фурманка Уманс...

Card image

Казкові образи богатирів-змієборців: фольклорна, літе...

Дослідницьку роботу присвячено вивченню впливу украї...

Card image

Примовки у родинній обрядовості Старовижівщини...

Дослідницьку роботу присвячено аналізу використан...

Card image

Совість та сором як складники народної моралі(на матер...

Протягом трьох років ми досліджували молодіжне дозвіл...

Card image

“Маланка”: календарно-обрядовий фольклор зимового ци...

ті чи актуальності теми. Маланка в календарно-обрядов...

Card image

Українські народні паремії с. Оринин про родину та род...

Народні паремії – це жанр, який пройшов довгий шлях ро...

Card image

Дитячий фольклор Рокитнівщини...

У дослідженні проаналізовані жанри і специфіка побуту...

Card image

Символіка та предметний світ Слобожанських замовлянь...

У текстах слобожанських замовлянь є ряд предметів, які...