Науково-дослідні роботи секції: Технологічні процеси та перспективні технології

Card image

Модернізація контейнерів для відпрацьованого ядерног...

Актуальність роботи полягає у тому, що не існує єдиног...

Card image

Пристрої для біохімічного очищення води...

Робота відноситься до очистки стічних вод від органіч...

Card image

Нова технологія моделювання, дослідження й оптимізаці...

Науково-дослідницьку роботу присвячено створенню та т...

Card image

Розробка лабораторного практикуму з дослідження балк...

В ході науково-дослідницької роботи вперше вирішено а...

Card image

Розробка процесу 3D-візуалізації міста...

На даний час сфера 3D-друку лише починає розвиток в Укра...

Card image

Ресурсоощадна технологія виготовлення контактів висо...

Найпоширенішим композитом для виготовлення контакті...

Card image

3D принтер/лазерний або фрезерний верстат на основі маг...

Нами було створено 3D принтер нового покоління – позиц...

Card image

Дослідження дисперсії світла...

Дослідницьку роботу присвячено дослідженню дисперсії...

Card image

Мінігідроелектрогенератор

У цій роботі теоретично обраховано роботу приладу мін...

Card image

Вплив електромагнітного випромінення на воду...

Дослідницьку роботу присвячено дослідженню впливу ел...

Card image

Обгрунтування та дослідження перспективних практични...

Дослідницьку роботу присвячено експериментальному до...

Card image

Статистична структура Мюллер-матричних зображень біо...

Дослідницьку роботу присвячено поглибленню методів о...

Card image

Технологія генерації електроенергії за рахунок зміни ...

З метою підвищення надійності енергопостачання та збі...

Card image

Передача електроенергії на відстані за допомогою лаз...

Дослідницьку роботу присвячено принципам передачі ен...