Науково-дослідні роботи секції: Кліматологія та метеорологія

Card image

Тепловий режим мікроклімату міста Сарни...

Наукову роботу присвячено дослідженню теплового режи...

Card image

Температура повітря та кількість опадів у місті Черка...

Клімат – це багаторічний режим погоди, у якому ми існу...

Card image

Динаміка температурного режиму м. Лубни: тенденції змі...

Проблема зміни клімату є однією з найважливіших пробл...

Card image

Небезпечні та стихійні метеорологічні явища в умовах ...

В роботі на основі даних спостережень метеостанції...

Card image

Динаміка кліматичних умов міста Запоріжжя та чинники ...

Досліджено та проаналізовано дані метеорологічних сп...

Card image

Регіональні зміни клімату та їх вплив на спеціалізаці...

Характеристика впливу кліматичних змін на спеціаліза...

Card image

Вплив змін клімату на стан лісових ресурсів долини річ...

Актуальними залишаються питання вивчення змін та коли...

Card image

Багаторічна динаміка температури атмосферного повітр...

Дослідницьку роботу присвяченно аналізу даних темпер...

Card image

Дослідження динаміки опадів у межах Дніпропетровсько...

Дослідницьку роботу присвячено дослідженню динаміки ...

Card image

Роль зелених зон у формуванні мікроклімату міста Луць...

Дослідницьку роботу присвячено вивченню впливу зелен...

Card image

Дослідження явища посухи в умовах кліматичних змін (на...

Дослідницьку роботу присвячено дослідженню явища пос...

Card image

Мінливість хімічного складу атмосферних опадів у міст...

Дослідницьку роботу присвячено науковому пізнанню ос...

Card image

ГІС моделювання впливу глобальних кліматичних змін н...

Моделювання реакції ареалів представників раритетної...

Card image

Сонячна енергетика на міських і приміських територіях...

У науково-дослідницькому проєкті я розглядала сонячну...