Науково-дослідні роботи секції: Геологія, геохімія та мінералогія

Card image

Особливості геологічної будови Суходолівського нафто...

Дослідницьку роботу присвячено узагальненню даних п...

Card image

Кореляція, палеогеографічний план, умови утворення ве...

Моя робота присвячена дослідженню стратиграфічних, лі...

Card image

Гідрогеологічні умови формування підземних вод та їх ...

У результаті проведення наукового дослідження з’ясов...

Card image

Вплив мінеральної води «Сойми» на стан здоров’я...

Метою роботи є дослідження впливу мінеральної води «С...

Card image

Аналіз виходів міоценових відкладів урочища Городище ...

Дослідницька робота присвячена аналізу виходів міоце...

Card image

Вапнякові туфи та травертиноподібні утворення на Буко...

В представленій науково-дослідницькій роботі: розкрит...

Card image

Мінералогічний і петрологічний фактори утворення Мал...

Робота присвячена дослідженню Малишевського циркон-і...

Card image

Алювіальні відклади р.Рось у межах Білоцерківської аг...

Дослідницьку роботу присвячено Алювіальним відкладам...

Card image

Вулканічний попіл як цікавий геологічний об'єкт Харкі...

Науково-дослідницька робота «Вулканічний попіл як цік...

Card image

Застосування сучасних ГІС-технологій у геологічних до...

Дослідницьку роботу присвячено геологічним досліджен...

Card image

Викопні організми як визначник віку гірських порід ге...

Дослідницьку роботу присвячено уточненню віку гірськ...

Card image

Геологічні пам'ятки природи Костянтинівського району ...

Дослідницьку роботу присвячено виявленій знахідці ск...

Card image

Кристаломорфологія та фізичні властивості алюмокаліє...

Дослідницьку роботу присвячено вивченню морфології т...