Науково-дослідні роботи секції: Географія та ландшафтознавство

Card image

Регіональний аспект зовнішнього незалежного оцінюван...

Дослідницьку роботу присвячено з'ясуванню регіональн...

Card image

Аналіз географічних чинників, що впливають на розміще...

Проаналізовано фізико- та економіко-географічні чинни...

Card image

Характеристика ринку житла передмістя (на прикладі се...

Дослідницьку роботу присвячено вивченню та аналізу ри...

Card image

Чорнобильська зона як туристична дестинація особливо...

У наш час в світі дуже активно розвивається "похмурий" ...

Card image

Географія релігійного простору запорізького Приазов...

Дослідницьку роботу присвячено аналізу історико-геог...

Card image

Географія народних художніх промислів Рівненської об...

У Рівненській області, території звеликою природною і ...

Card image

Географічний аспект поводження з твердими побутовими ...

Наукову роботу присвячено аналізу раціональності пов...

Card image

Антропогенні ландшафти кар'єрного типу на території Г...

В умовах зростання антропогенного впливу на природне ...

Card image

Освітній простір Хмельницької області: територіальні ...

Проєкт спрямований на дослідження освітнього простор...

Card image

Географія гастрономічного туризму Полтавської облас...

Сучасні реалії життя підтвердили думку про надзвичайн...

Card image

Геоекологічний аналіз наслідків добування кам'яного в...

Дослідницьку роботу присвячено здійсненню аналізу на...

Card image

Зміна адміністративно-територіального устрою територ...

Моє дослідження присвячене змінам адміністративно-те...

Card image

Геліотермальна енергетика. Розвиток у світі та в Украї...

Дослідницьку роботу присвячено аналізу світового дос...

Card image

Белігеративні ландшафти Закарпатської області як уні...

У науковій роботі досліджено можливості залучення бел...

Card image

Перспективи функціонування технологічних парків ІТ-с...

Наш дослідницький проєкт «Перспективи функціонування...

Card image

Перспективи використання сонячної енергії в умовах мі...

Науково-дослідницька робота присвячена практичному д...

Card image

"Різноманіття ґрунтового покриву південно-західної ча...

Дослідницьку роботу присвячено різноманіттю ґрунтово...

Card image

Географо-краєзнавчий та картографічний аналізсела Со...

Дослідницька робота присвячена детальному географо-к...

Card image

Чорнобильська зона як туристична дестинація особливо...

У наш час у світі активно розвивається «похмурий» тури...

Card image

Різноманіття грунтовго покриву південно-західної час...

Дослідницьку роботу присвячено різноманіттю ґрунтово...