Науково-дослідні роботи секції: Археологія

Card image

Археологічні дослідження на території Бобринецького ...

Дослідницьку роботу присвячено маловивченій темі – і...

Card image

Розвиток пам’яткоохоронної діяльності на території У...

Моя зацікавленість темою зумовлена тим, що сьогодні іс...

Card image

Реконструкція північного житлово-господарчого компле...

У роботі здійснена реконструкція загального вигляду ж...

Card image

Реконструкція способів носіння жіночих прикрас XII-XIIІ ...

Дослідницьку роботу присвячено огляду, систематизаці...

Card image

Виявлення та дослідження зруйнованих курганів бронзо...

Науковий проект присвячений проблемам виявлення та зб...

Card image

Верхньопалеолітичні пам’ятки рівнинної частини Прут ...

Цей дослідницький проєкт про палеолітичні стоянки П...

Card image

Археологічні пам’ятки доби бронзи (з колекції шкільно...

Науково-дослідницьку роботу присвячено археологічним...

Card image

Вірогідний ансамбль Софії Київської у ХІ - ХІІ ст. ...

Дослідницьку роботу присвячено аналізу топографії ро...

Card image

Підвіски-раковини в похованнях черняхівської культур...

На сьогодні, в зв’язку з розширенням бази джерел, акту...

Card image

Релігійно-міфологічні уявлення доби енеоліту - бронзи ...

Дослідницьку роботу присвячено аналізу релігійно-міф...

Card image

Поховальний обряд катакомбної культурно–історичної ...

Дослідницьку роботу присвячено аналізу поховального ...

Card image

Соціальні аспекти поховального обряду населення черн...

Науково-дослідницьку роботу присвячено розкриттю та о...

Card image

Скарби вельбарської культури на території України...

В роботі аналізуються склад та можливі причини виникн...

Card image

Цегла Закарпаття доби середньовіччя та ранньомодерно...

Темою нашого невеликого, але власного дослідження, ста...

Card image

Уточнення відносних показників імпорту продукції в ам...

Дослідницька Робота присвячена об’ємам імпорту проду...

Card image

"Кераміка періоду райковецької культури на Волині"...

Нами було досліджено кераміку райковецької культури н...

Card image

Житла ІХ - ХІ ст. у Надстир’ї...

Дослідницьку роботу присвячено житловому будівництву...