Науково-дослідні роботи секції: Історія України

Card image

Честь імені Михайлина Коцюбинська...

Михайлина Хомівна Коцюбинська – видатна постать в ...

Card image

Організація допомоги біженцям на території Єлисаветг...

Дослідницьку роботу присвячено досі малодослідженій ...

Card image

Формування системи національної університетської осв...

Дослідницьку роботу присвячено аналізу особливостей ...

Card image

Засоби формування нового змісту радянського патріоти...

У ході написання наукової роботи оцінено стан вивченн...

Card image

Радянські квазіреспубліки 1917 – 1919 рр.: порівняльний а...

В основі моєї роботи лежить дослідження квазіреспубл...

Card image

Ярослав Мудрий - реформатор і державотворець...

Сьогодення України міцно пов'язане з життям та діяльні...

Card image

Каторжні тюрми центрального підпорядкування на Харкі...

Дослідницький проект присвячено вивченню процесу ств...

Card image

Карпатська Січ - армія Карпатської України ...

Попри загальну увагу до теми Карпатської України, тема...

Card image

Формування образу ворога в пропаганді нацистської Ні...

Нами було досліджено низку нацистських антисемітськи...

Card image

Євсевій Мандичевський – видатна постать української ...

У роботі досліджується життєвий та творчий шлях уродж...

Card image

Історико-культурницька діяльність та опозиційність Ю...

Наша робота полягає в постановці та розробці актуальн...

Card image

Війська Південного (4-го Українського) фронту у боях на ...

Дослідницьку роботу присвячено аналізу бойових дії ві...

Card image

Декомунізація як інструмент реінтеграції деокуповани...

Нестабільність ситуації на Сході України навіть попри...

Card image

Культурно-просвітницька діяльність Українських Січов...

У науково-дослідницькій роботі проаналізовано основн...

Card image

Українська комеморативна філателія, як засіб деконстр...

Одним з історичних міфів, що був сформований у московс...

Card image

Повсякденне життя етнічних поляків у 60-х на початку 90-х...

Проект присвячений дослідженню повсякденного життя е...

Card image

Русько-литовська політична спадщина у "Хроніці" Мацея ...

У зв’язку з тривалим перебуванням українських земель ...

Card image

Депортації західних українців як форма радянського те...

Дослідницьку роботу присвячено депортаціям західних ...

Card image

Проблема східного україно-радянського кордону в 1917 - 192...

Протягом досліджуваного періоду критерієм проведення...