Науково-дослідні роботи секції: Зарубіжна література

Card image

Поетика хронотопу в романі Патріка Модіано «Вулиця те...

Студіювання присвячено цілісному і всебічному аналіз...

Card image

Музичний код роману Хуліо Кортасара "Гра в класики"...

Дослідницьку роботу присвячено аналізу музичного код...

Card image

Гетеротопії в повісті Е.-Е. Шмітта “Оскар і рожева пані...

Досліджено поняття гетеротопії, які дають змогу о...

Card image

Художні особливості роману Дженні Ерпенбек "Прокляття...

Робота присвячена романові німецької письменниці Дже...

Card image

Фанфік як феномен новітніх медіа...

Нашу розвідку присвячено малодослідженому явищу фанф...

Card image

Особливості постмодерністського мислення Джона Фаулз...

Наукову роботу присвячено розгляду постмодерністсько...

Card image

Трансформація жанру сонета в творчості Райнера Марії ...

В моєму проєкті я коротко описав історію виникнення со...

Card image

Особливості інтерпретації кельтських і скандинавськи...

Більшість досліджень в уайльдознавстві спрямовані н...

Card image

Психологічний образ жінки у прозі Юрія Косача та Мілан...

Упродовж дослідження ми намагалися розкрити психолог...

Card image

Скандинавська міфологія у сучасній англійській та аме...

Актуальність проєкту полягає у дослідженні сучасних т...

Card image

«Добро» і «зло» в англійській літературі: інтертексту...

Дослідницький проєкт присвячено аналізові тексту суч...

Card image

Темп і категорія руху в романі "Улісс" Джеймса Джойса...

Написання роботи зумовлене необхідністю аналізу пара...

Card image

Реальний та оніричний світи в особистісному світоспри...

Метою дослідження є розкриття екзистенційних пошуків ...

Card image

Відображення індоєвропейської міфології в сучасному ...

Щоб зрозуміти феномен фентезі, потрібно виокремити дж...

Card image

Антиутопічна модель буття у сучасному європейському р...

Робота присвячена типологічному аналізу романів-анти...