Науково-дослідні роботи секції: Педагогіка

Card image

Формування лідерських якостей старшокласників у вихо...

Дослідницьку роботу присвячено обґрунтуванню педагог...

Card image

Формування предметних компетентностей учнів на урока...

Проєкт присвячено аналізу теоретичних засад та об...

Card image

Гімназійна освіта в Україні в контексті Нової українс...

Зі здобуттям незалежності України важливим питанням н...

Card image

Виховання культури безпеки школярів у Новій українськ...

Дослідницьку роботу присвячено теоретичному обґрунту...

Card image

Формування англомовної компетентності в монологічном...

Робота приурочена до теми «Формування англомовної ком...

Card image

Формування мовної особистості молодших школярів засо...

Дослідницьку роботу присвячено аналізу формування мо...

Card image

Homeschooling: проблеми домашнього навчання та способи їх ви...

Мій проєкт присвячено темі домашнього навчання (хоумс...

Card image

Освітнє середовище як безпечний простір для розвитку ...

Розвиток освіти – один із яскравих показників роз...

Card image

Розвиток когнітивного компоненту медіакомпетентност...

Розвиток медіакомпетентності учнів, не дивлячись на н...

Card image

Формування ключових компетентностей як основа вихова...

Актуальність роботи полягає у вивченні малодосліджен...

Card image

Інноваційні методи створення позитивного соціально-п...

Наукова робота стосується проблеми створення позитив...

Card image

Формування толерантності молодших школярів в умовах і...

Аналіз наукової літератури з проблеми підтримки школя...

Card image

Освітнє середовище НУШ як умова успішної адаптації пе...

Освітнє середовище НУШ як умова успішної адаптації пе...

Card image

Реалізація національно-патріотичного виховання у зак...

Нами досліджено напрями та основні аспекти здійсненн...

Card image

Розвиток міжкультурної комунікацій як чинник зростан...

Виклики що стоять перед нами і стоятимуть перед майбут...

Card image

Інклюзивна освіта в Україні: теорія та практика...

Актуальність розгляду проблеми зумовлена тим, що на су...

Card image

Соціалізація особистості в класному колективі...

Соціалізація – процес засвоєння індивідом зразків по...

Card image

Формування соціальної активності в підлітків рівненс...

Становлення громадянського суспільства потребує соці...