Науково-дослідні роботи секції: Правознавство

Card image

Помилка у кримінальному праві...

Дослідницьку роботу присвячено аналізу помилки у крим...

Card image

Кримінальний проступок як новий інститут кримінально...

Мій проєкт присвячений дуже важливій та актуальній те...

Card image

Форми реалізації кримінальної відповідальності за Кр...

У проєкті досліджено основні аспекти та питання визна...

Card image

Електронна петиція: теорія, нормативне забезпечення т...

Стрімкий розвиток наукового прогресу, інформаційних...

Card image

Нормативна та організаційна інституціоналізація ювен...

Дослідницьку роботу присвячено аналізу нормативно...

Card image

Міжнародно-правові стандарти у сфері місцевого самовр...

Дослідницьку роботу присвячено процесам виникнення т...

Card image

Медіація як альтернативний спосіб вирішення правових ...

Дослідницьку роботу присвячено аналізу медіації як ал...

Card image

Правове регулювання інформаційної безпеки в Україні...

Дослідницьку роботу присвячено аналізу правового рег...

Card image

Правові аспекти захисту внутрішньо-переміщених осіб в...

Дослідницьку роботу присвячено детальному дослідженн...

Card image

Особливості працевлаштування молоді в УКраїні та проб...

Дослідницьку роботу присвячено дослідженню юридичної...

Card image

Гендерно обумовлене насильство: вітчизняний досвід та...

Тема нашого дослідження: "Гендерно обумовлене насильс...

Card image

Правові засади впровадження електронного голосування...

Наукова робота присвячена актуальній проблематиці вп...

Card image

Геноцид як злочин проти безпеки людства у контексті мі...

Дослідницьку роботу присвячено одній із актуальних і ...

Card image

Правовий статус гостелу як сучасного засобу розміщенн...

Дослідницьку роботу присвячено аналізу правового ста...

Card image

Особливості реалізації реформи децентралізації на пр...

Науково-дослідницька робота присвячена узагальненню ...

Card image

«Білий» хакінг як спосіб забезпечення інформаційної б...

На cьогодні комп’ютерна злочинніcть набула виcокої роз...

Card image

Інститут присяжних: становлення та особливості імплем...

Дослідницьку роботу присвячено аналізу інституту при...