Науково-дослідні роботи секції: Соціологія

Card image

Евтаназія: "за" чи "проти"

Дослідницьку роботу присвячено аналізу ставлення до е...

Card image

Сучасна українська реклама як засіб реалізації держав...

Дослідницьку роботу присвячено сучасній українській ...

Card image

Формування історичної пам’яті про Голодомор 1932-1933 рр. ...

Актуальність теми обумовлена проблемою формування іс...

Card image

Соціальна адаптація української молоді щодо ціннісни...

Проаналізувавши існуючі дослідження, ми дійшли виснов...

Card image

Інтернет-розповсюдження наркотичних речовин як засіб ...

Криміногенна ситуація, яка склалася в українському со...

Card image

Залученість української молоді до волонтерства: від с...

Наукову роботу присвячено дослідженню залученості ук...

Card image

Ставлення підлітків до проблеми суїциду...

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я щ...

Card image

Проблема насилля серед учнівської молоді в оцінках пр...

Дослідницьку роботу присвячено з’ясуванню ставлення ...

Card image

Російська агресія на Сході України: реалії і перспекти...

Роботу присвячено дослідженню проблеми військового к...

Card image

Місто як об’єкт соціологічного аналізу та соціально-п...

В умовах історичного розвитку суспільства та сучасної...

Card image

Ціннісні орієнтири покоління Z (узагальнюючий аналіз ...

Оскільки саме в підлітковому віці відбувається за...

Card image

Саморепрезентація педагогів у соціальних мережах як з...

Зміст соціологічних категорій «бренд» і «персональни...

Card image

Булінг та його вплив на життя людей. Проєкт - "#BullyingOffBeAFri...

Україна - в першій десятці країн Європи за його пошир...

Card image

Читацькі інтереси сучасної молоді, що навчається (на п...

В сучасному світі спостерігається глобальне падіння і...

Card image

«Покоління Y та Z як об’єкт соціологічного дослідження...

Дослідницьку роботу присвячено вивченню особливостей...

Card image

Соціальні мережі та їх вплив на формування особистост...

Останнім часом інтернет став невід’ємною частиною на...

Card image

Соціальні ризики та шанси їх подолання в українському ...

Наше суспільство потерпає від соціальних проблем, риз...