Науково-дослідні роботи секції: Філософія

Card image

Ідеї Ніколо Макіавеллі у творі «Державець»: історія і ...

Феномен політики, влади, моралі й особистості політика...

Card image

Соціально-філософське осмислення проблеми успішності...

Дослідницьку роботу присвячено аналізу успішності в У...

Card image

Феномен Інтернету у філософському вимірі...

Сьогодення демонструє доволі об’ємну філософську про...

Card image

Питання про обґрунтування існування Бога...

Аргументи за і проти існування богів, зокрема, Бога авр...

Card image

Правова культура сучасних тинейджерів у контексті фор...

Дослідницьку роботу присвячено аналізу стану та особл...

Card image

Інтелектуальна провокація Ф. Ніцше в контексті істори...

Один із найвидатніших філософів в історії людства – Ф...

Card image

Толерантність: історико-філософський дискурс проблем...

Дослідницьку роботу присвячено проблемам толерантнос...

Card image

Феномен щастя у філософії Григорія Сковороди: бароко т...

Дослідницьку роботу присвячено філософській спадщині...

Card image

ФІлософування з дітьми в епістолярії "Кав'ярня мертвих...

Дослідницьку роботу присвячено проблемі практичного ...

Card image

Образ людини кіберсуспільства...

В роботі «Образ людини кіберсуспільство» автором була...

Card image

Роль дистанційної освіти у самореалізації особистост...

Зважаючи на мінливість та швиткоплиність сучасного су...

Card image

Справедливість як соціокультурна цінність у сучасном...

Дослідницьку роботу присвячено аналізу та узагальнен...

Card image

Філософські проблеми створення штучного інтелекту...

У звичайному житті ми часто використовуємо поняття «с...

Card image

Діалектика освіти і самоосвіти в процесі розвитку осо...

“ДІАЛЕКТИКА ОСВІТИ І САМООСВІТИ В ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ ОС...

Card image

Світоглядні виміри комунікативної філософії...

Проведено теоретичне обґрунтування основних світогля...

Card image

Історико-філософські студії Андрія Брагінця...

Дослідницьку роботу присвячено аналізу історико-філо...