Науково-дослідні роботи секції: Французька мова

Card image

Лінгвопрагматичний аспект французького сленгу соціал...

Метою данної роботи є окреслити статус нових лексични...

Card image

Маніпулятивні тактики франкомовної політичної промов...

Науковий проєкт присвячено дослідженню маніпулятивни...

Card image

Семантичні і структурні особливості молодіжного слен...

Робота присвячена дослідженню та аналізу молодіжного ...

Card image

Лексично-стилістичний аналіз роману Сабін Пане та Пол...

Представлена науково-дослідницька робота - це аналіз т...

Card image

Новітні впливи французької мови на сучасний лексичний...

Роботу присвячено проблемі новітніх впливів французь...

Card image

Регіональні особливості мов і діалектів на території ...

Дослідження присвячено французьким регіональним мова...

Card image

Цінності лінгвокультурної спільноти в дзеркалі фразе...

Роботу присвячено аналізу вербальної репрезентації г...

Card image

Мовне багатство порівняльної характеристики образу А...

Дослідницьку роботу присвячено аналізу мовного багат...

Card image

Особливості контекстуального вживання прийменників у...

Щоб прогресувати у вивченні французької мови та краще ...

Card image

Лексико-семантичні особливості та переклад назв кольо...

Дослідницьку роботу присвячено аналізу лексико-семан...

Card image

Запозичення з української та російської мов у романі Ж...

Науково-дослідницьку роботу присвячено дослідженню п...

Card image

Епістолярно-дискурсивна практика на франкомовних тем...

Проєкт присвячено питанню вербальних та невербальних ...

Card image

Запозичення з французької мови в українській хореогра...

У нашому дослідженні ми розглянули теоретичні підходи...

Card image

Способи передачі французького неозначеного артикля в ...

Наукову роботу присвячено дослідженню основних крите...

Card image

неологія у сучасній французькій мові (на матеріалах ви...

Останнім часом зростає кількість нових слів-неологізм...

Card image

Ігрові сленгізми у сучасній французькій мові...

«Ігрові сленгізми у сучасній французькій мові» – це н...